Vragenlijst over DigiGlasses voor low vision expertsVragen over hulpmiddelen die u tegenwoordig kent en gebruikt
1. Welke hulpmiddelen gebruiken uw klanten om hun zicht- en leesvermogen te corrigeren?
Selecteer de toepasselijke opties
2. Bij welke activiteiten worden de boven genoemde hulpmiddelen bebruikt door uw klanten?
Selecteer de toepasselijke opties
3. Bij welke activiteiten kunnen uw klanten door de huidige hulpmiddelen niet worden geholpen?
Selecteer de toepasselijke opties
4. Zijn uw klanten tevreden met de huidige hulpmiddelen?
Kies een van de volgende antwoorden
5. Wat zijn de positieve punten van de hulpmiddelen volgens uw klanten?
Selecteer de toepasselijke opties
6. Wat zijn de negatieve punten van de hulpmiddelen volgens uw klanten?
Selecteer de toepasselijke opties
7. Wat denkt u hoe veel geld hebben uw klanten uitgegeven voor hulpmiddelen in de laatste 5 jaar?
Kies een van de volgende antwoorden
Digitale bril
1. Denkt u dat uw klanten geinteresseerd zouden zijn in een digitale bril (camera en beamer ingebouwd) die hun dagelijks leven kan vergemakkelijken?
Kies een van de volgende antwoorden
2. Op welke zichtproblemen verwachten uw klanten oplossingen van de digitale bril?
Selecteer de toepasselijke opties
3. Welk leeshulp verwachten uw klanten van de digitale bril?
Selecteer de toepasselijke opties
4. Bij welke activiteiten zou de digitale bril uw klanten helpen binnen een gebouw?
Selecteer de toepasselijke opties
5. Hoe zou de digitale bril uw klanten onderweg kunnen helpen?
Selecteer de toepasselijke opties
6. Welke esthetische/praktische kanten voor uw klanten van belang zijn?
Selecteer de toepasselijke opties
7. Wat denkt u, hoe veel geld willen uw klanten besteden aan de digitale bril?
Kies een van de volgende antwoorden
Statistische gegevens
1. Uw werkplaats:
Kies een van de volgende antwoorden
2. Uw beroep:
Kies een van de volgende antwoorden
3. Waar bevindt zich uw werkplaats?

4. De type van de nederzetting, waar uw werkplaats te vinden is:
Kies een van de volgende antwoorden