Vragenlijst voor de potentiële kopers van DigiGlassesGegevens over visuele beperking
1. Gegevens over uw slechtziendheid:
Kies een van de volgende antwoorden
2. Visus (de scherpte van het zicht) (tussen 0 en 1):
3. Hebt u problemen met uitval of met geleidelijke uitval van het ?gezichtsveld?
4. Welke lichtsomstandigheden zijn optimaal vor u?
Kies een van de volgende antwoorden
5. Sinds wanneer bent u slechtziend?

In dit veld kunnen alleen cijfers worden ingevoerd

Help(alstublieft in jaren aangeven)
6. Welke oogziekte(n) hebt u?
Selecteer de toepasselijke opties
7. Op welk gebied hebt u moeilijkheden vanwege uw visuele handicap?
Selecteer de toepasselijke opties
Actueel gebruikte hulpmiddelen
1. Welke hulpmiddelen gebruikt u om uw gezichtsvermogen te corrigeren?
Selecteer de toepasselijke opties
2. Indien u een bril gebruikt, hoe veel dioptrien heeft uw bril?
Help(gelieve aan te geven waarde of bereik)
3. Voor welke activiteiten gebruikt u de hulpmiddelen?
Selecteer de toepasselijke opties
4. Hoe veel uur gebruikt u de hulpmiddelen dagelijks?

In dit veld kunnen alleen cijfers worden ingevoerd

5. Sinds wanneer gebruikt u deze hulpmiddelen?

In dit veld kunnen alleen cijfers worden ingevoerd

Help(alstublieft in jaren aangeven)
6. Bij welke activiteiten kunt u door deze hulpmiddelen worden geholpen?
Selecteer de toepasselijke opties
7. Bent u tevreden met uw huidige hulpmiddelen?
Kies een van de volgende antwoorden
8. Wat zijn de positieve punten van deze hulpmiddel(en)?
Selecteer de toepasselijke opties
9. Wat zijn de negatieve punten van deze hulpmiddel(en)?
Selecteer de toepasselijke opties
10. Hoe veel geld hebt u uitgegeven voor deze hulpmiddelen in de laatste 5 jaar?
Kies een van de volgende antwoorden
Digitale bril Digitale bril Digitale bril
1. Hebt u interesse aan een driedimensionale digitale bril (camera en beamer ingebouwd) die u in het dagelijks leven zou kunnen helpen?
2. Op welk gezichtsproblemen verwacht u een oplossing van de digitale bril?
Selecteer de toepasselijke opties
3. Welk leeshulp verwacht u van de digitale bril?
Selecteer de toepasselijke opties
4. Bij welke activiteiten verwacht u hulp van de digitale bril binnen een gebouw?
Selecteer de toepasselijke opties
5. Welk hulp verwacht u van de digitale bril tijdens het reizen?
Selecteer de toepasselijke opties
6. Welke esthetische/praktische punten zijn belangrijk voor u?
Selecteer de toepasselijke opties
7. Hoe veel geld wilt u uitgeven voor de bril?
Kies een van de volgende antwoorden
8. Wilt u deelnemen aan het testen van de bril in begeleiding van rehabilitatie- experten?
Statistische gegevens
1. Uw geboortejaar:

In dit veld kunnen alleen cijfers worden ingevoerd

2. Uw geslacht:
3. Uw hoogste schooldiploma:
Kies een van de volgende antwoorden
4. Uw baan:
Kies een van de volgende antwoorden
5. Woonplaats:

6. Woonplaats type:
Kies een van de volgende antwoorden
7. Maandelijkse inkomen van uw familie:
Kies een van de volgende antwoorden